IRK NAKLİYAT | Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

ADR ve ADR Belgesi Nedir ?

ADR ( Tehlikeli Malların Kara yolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ), tehlikeli maddelerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık kar ayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir , Bu yönerge , taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli madde taşıyan her türlü aracın operatör ve sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarını da belirler. Bu yönetmelik kapsamında alınan belgelere ve sertifikalara ADR belgesi denir.


ADR Nedir ?

Adr Tehlikeli Madde Taşımacılı - ADR Karayolu ile tehlikeli maddelerin 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre 'de yapılmış ve 29 Ocak 1968 'de yürürlüğe girmiş , Anlaşma, 21 Ağustos 1975 'te New York 'ta "tadil eden 14. (3) madde protokolü" gereğince tadil edilmiş ve bu hali de 19 Nisan 1985'te yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde ADR standartlarının yürürlüğü girişi 01.01.2010 tarihidir.

Gerekli düzenlemeler 15.06.2008 tarih ve 26907 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

Ülkemizde 2010 yılında yürürlüğe girecek olan ve halen ADR ye taraf ülkelerde geçerli olan ADR Belgesi için Megem ile iletişime geçebilir ve 44 ülke ’de ve Türkiye ’de geçerli olan ADR Belgesi 'ni alabilirsiniz.

ADR Nedir bir başka değişle, ADR , taşımacılığın güvenli yapılabilmesi için konulmuş standartlar zinciri gibi düşünülebilir. Bu standartlara uygunluğun akredite olmuş kuruluşlar tarafından belgelendirmesi gereği yine ADR kuralının bir parçası. Temel amacı tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde naklinin sağlanması olan ADR ile ayrıca, tehlikeli yüklerin sınıflandırılması, şartların belirlenmesi, güzergahların ve park yerlerinin belli kriterlere uygun hale getirilmesi de hedefleniyor.

Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bilgi

Tüm konularla ilgili detaylı bilgi alabilmek için bize ulaşabilirsiniz.